Onderwijs

Flexibel en toekomstbestendig

Een omgeving waarin de leerlingen hun leerprestaties kunnen verbeteren, zichzelf kunnen ontwikkelen met een gezond binnenklimaat met voldoende ventilatie, energiezuinig en een lange levensduur, daar draait het om wanneer een bestaande school vervangen wordt door nieuwbouw.

Flexibel, toekomstbestendig en voorbereid op toekomstige aanpassingen voor groei of krimp van uw school. Het gebouw en de installaties worden zodanig ontworpen dat er voldoende vrijheid ontstaat voor toekomstige uitbreidingen, samenvoegingen van scholen of (gedeeltelijke) functieveranderingen en dan zonder al te veel kosten!

Hoge inzet op het gebruik van duurzame materialen, goede isolatie, energieopwekking en het beperken van kosten en daarbij sturen op exploitatiekosten en kwaliteit in plaats van alleen op bouwkosten. Het doel is een gedegen ontwerp met lage Total Cost of Ownership.

 

Referenties