BIM

BIM als een belangrijke schakel voor een efficiënt bouwproces

Voor steeds meer werken wordt er een BIM model opgezet. Door te werken in het BIM-systeem worden de bouwdelen optimaal op elkaar afgestemd en is het proces optimaal gecoördineerd. Bij de uitwerking van het bouwkundig ontwerp en de installaties zal door toepassing van het BIM model de invloed ten opzichte van elkaar direct zichtbaar zijn. Hiermee worden zowel teleurstellingen van o.a. opdrachtgever, evenals faalkosten voorkomen.

Ook kan, door gekozen oplossingen in een 3D beeld te visualiseren, een goed beeld worden gegeven van het eindresultaat en kan bijsturing plaatsvinden als dit niet aan de verwachtingen voldoet.

3D tekeningen

Een ander groot voordeel is dat uit het 3D model diverse tekeningen gegenereerd kunnen worden. Richting opdrachtgever gaat het hierbij vaak om presentatie- en visualisatietekeningen. Zo kan een 3D rendering een goed en realistisch beeld geven van het eindresultaat maar ook, samen met bijvoorbeeld kleurentekeningen van het geheel, een mooie set verkoop- of verhuurtekeningen opleveren.

De 3D bestanden worden uitgewisseld met externe partijen om te komen tot een “open model” waarmee we beter en sneller kunnen communiceren. Doordat bouwkundig, constructief en installatietechnisch in het model verwerkt zijn, is het mogelijk om alle activiteiten die nodig zijn om het gebouw te realiseren in een lean-planning beter en nauwer op elkaar af te stemmen.