Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Aandacht voor de mens, waarbij we streven naar een optimale werkomgeving voor onze medewerkers.

Veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden heeft bij ons de hoogste prioriteit, met een zo min mogelijk belasting voor het milieu. 

Naast alle aandacht die wij binnen onze organisatie aan MVO geven, ondersteunen wij ook initiatieven als het betrekken van mensen bij de samenleving. Zo maken we gebruik van de faciliteiten van sociale werkvoorzieningen en geloven wij in de mogelijkheden van ieder mens in relatie tot de arbeidsmarkt.