Kwaliteit / certificeringen

ISO_9001_COL_non-embedded

Kwaliteitsmanagementsysteem en veiligheid op de bouwplaats

Het leveren van kwaliteit door een planmatige aanpak van bouwen staat bij de KlaassenGroep voorop. De systematische en gestructureerde werkwijze van de KlaassenGroep is ISO gecertificeerd en omvat een gefaseerde, pragmatische aanpak en beslismomenten op cruciale punten in het proces. Met als resultaat een gedetailleerd routeboek voor de succesvolle realisering van uw totale ontwikkel- en/of bouwproject. De kwaliteit van de werkwijze van de KlaassenGroep is middels het NEN-EN-ISO 9001:2015 gewaarborgd. Door te voldoen aan de norm VCA** 2017/6.0 is veiligheid voor de KlaassenGroep geen bijzaak, maar een wezenlijk onderdeel van het bouwproces.

bouwgarant

Bouwgarant

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland met 1700 aangesloten bouwbedrijven. Al deze bedrijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid.

erkendbedrijf

SBB erkend leerbedrijf

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. SBB vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De KlaassenGroep is als erkend leerbedrijf SBB gecertificeerd en heeft afspraken met regionale opleidingsbedrijven zoals Bouwmensen in Doetinchem, Lichtenvoorde en Borculo. Jaarlijks plaatst de KlaassenGroep leerlingen van deze opleidingsbedrijven op haar werken. Veelal voor langere periodes. Op nagenoeg alle werken binnen de KlaassenGroep zijn vanaf start bouw tot de oplevering leerlingen aanwezig. De KlaassenGroep hecht bijzonder veel waarde aan leerlingen. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. De KlaassenGroep ziet een leerling-bouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren. Zij voeren op een leerling-bouwplaats alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden uit. Op elke leerling-bouwplaats zijn één of meer erkende leermeesters aanwezig. De KlaassenGroep zorgt voor continue scholing van haar leermeesters.

FSC en PEFC logo

FSC® / PEFC certificaat

De kern van het werk van FSC® en PEFC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Daarnaast maakt wordt het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. De KlaassenGroep heeft als maatschappelijk verantwoorde onderneming het FSC® en PEFC certificaat behaald. Indien gewenst kan de KlaassenGroep zorgdragen voor uw FSC/PEFC project.

Woningborg


De KlaassenGroep is in het bezit van het Woningborg-certificaat. Het Woningborg-certificaat biedt de koper twee zekerheden: de afbouwwaarborg (als de bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet gaat, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning). En de herstelwaarborg (de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering). Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantie. Het bezit van het waarborgcertificaat geeft de koper de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen; voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwondernemer kan of wil niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.

Woningbouwers

Woningbouwers

WoningBouwersNL is een vereniging van woningbouwspecialisten. Door ons hierbij aan te sluiten maken wij ons sterk voor een gevarieerd aanbod aan nieuwbouwwoningen nu en in de toekomst. Goed wonen is een grondrecht. Wij – de leden van WoningBouwersNL – werken aan een evenwichtige woningmarkt waarop het voor iedereen in elke levensfase mogelijk is om een passende en betaalbare woning te vinden in een prettige, duurzame leefomgeving.

Bouwend Nederland

De KlaassenGroep is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

logobnl

Gedragscode

Als lid van Bouwend Nederland conformeert de KlaassenGroep zich aan de regels die zijn vastgelegd in de Gedragscode. Maatschappelijk ondernemen, integriteit en mededinging zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden.