Uitbreiding en renovatie St-Ludgercollege locatie Willibrord te Doetinchem

De onderbouw van het St. Ludger College is gehuisvest op de locatie van het Willibrordgebouw.  Door de groei van het aantal leerlingen was het bestaande schoolgebouw en de capaciteit van de gymzaal te klein geworden. Door de Stichting Achterhoek VO is derhalve besloten om het naastgelegen kantoor aan te kopen en deze geschikt te maken voor het geven van lessen.

De opdracht was om beide gebouwen te verbinden en uit te breiden met een tweede sportzaal en aula. GSG architecten B.V. heeft een plan gemaakt waarbij de school en het kantoorgebouw door middel van een nieuw te bouwen aula met elkaar verbonden zijn. De hoogteverschillen in de vloer van de aula sluiten aan op de verschillende niveaus van de gebouwen en op het hoogteverschil in het terrein. Daarnaast is de school uitgebreid met een tweede sportzaal, deze staat op de plaats van de oude aula. De beide  bestaande gebouwen  zijn gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe wensen van de gebruiker.

De verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl de school normaal in bedrijf was.

De verbouw betrof 5.948 m2 en de uitbreiding 900 m2. De KlaassenGroep heeft als hoofdaannemer de sloop -, bouwkundige -, constructieve – en terreinwerkzaamheden uitgevoerd en was tevens  verantwoordelijk voor de coördinatie over de nevenaannemers, waaronder de elektrotechnische – en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Het project is in 2012 door de vakjury bekroond met de Architectuur Prijs Achterhoek.