School “De Ommezwaai” Bethaniënstraat te Arnhem

Het project van de gemeente Arnhem bestaat uit drie vrijstaande onderwijsgebouwen die samen met het landschap en de terreininrichting één eenheid vormen. Door de opzet in zelfstandige gebouwen zijn de zelfstandigheid en eigen identiteit van de verschillende organisaties gegarandeerd, terwijl samenwerking wordt gestimuleerd. De inrichting van het terrein is nauw afgestemd op zowel een veilige afhandeling van het halen en brengen met busjes, als het spelen en ontmoeten van de leerlingen.

Inpassing in de wijk

Dat alles speelt zich af in een zeer natuurlijke setting van nieuw aangeplante bomen en beplantingen, die niet alleen de ecologische structuren versterkt, maar tevens dienstdoet voor buiten leren en spelen. Het sportgebouw wordt buiten schooltijden gebruikt door de wijk, evenals het sportplein dat ervoor is gesitueerd. De landschappelijke inrichting zowel als de sportieve inrichtingen hebben als doel om de verankering van het project in de wijk te versterken. Deze sluiten daarom aan op bestaande landschappelijke- en sportieve structuren.

School structuur

De basisschool bestaat uit 14 groepsruimten over twee bouwlagen rondom een centraal gelegen aula. Het kooklokaal op de eerste verdieping is naast het dakterras gesitueerd, zodat de daar gekweekte groenten direct in de les verwerkt kunnen worden.

De school voor voortgezet onderwijs bevindt zich in een bestaand gebouw dat wordt uitgebreid en intern wordt gereorganiseerd. De beroepsrichtingen bevinden zich op de begane grond, met de afdeling Bouwen aan de noordzijde en de horeca-afdeling nabij de nieuwe entree. TL- havo heeft haar clusters op de verdieping.

De sporthal bestaat uit drie gymzalen die tot één grote zaal geschakeld kunnen worden. De ruimtelijke organisatie is zeer compact en efficiënt. Het materiaal is afgestemd op beperkt onderhoud en een aangename sfeer in het gebouw.