Renovatie en nieuwbouw Bonifatiuscollege Utrecht

De leerlingen van de Willibrord Stichting en het St. Bonifatiuscollege hoeven niet meer te pendelen tussen twee schoolgebouwen. De renovatie en deels vervangende nieuwbouw van het hoofdgebouw is in volle gang. Op het dak van het brugklasgebouw komen twee gymzalen. Het complete St Bonifatiuscollege (hoofdgebouw, brugklasgebouw, gymzalen, pauzeruimte, fietsenstalling en parkeerplaatsen) blijft op de huidige locatie gehuisvest.

Leerpleinen en ruimtes voor individueel onderwijs is belangrijk. De onderwijsruimten worden gegroepeerd in cluster van vaksecties. Door enkele algemene lesruimten flexibel in te zetten als ‘wisselruimten’ is er veel flexibiliteit voor extra roostercapaciteit.

Klik hier voor het animatiefilmpje