IKC Magenta in Delden

IKC Magenta is een van de meest gezonde en duurzame kindcentra van Europa. KlaassenGroep, Rouweler installateurs en RoosRos architecten hebben dit project in opdracht van de gemeente Hof van Twente, Scholenstichting Brigantijn en Kinderopvang Hof van Twente gerealiseerd onder begeleiding van CNB Climate Neutral Building. Het betrof een unieke aanbesteding als eerste innovatiepartnerschap in de Utiliteitsbouw in Europa.

Op www.degroenedroom.nl is onze reis van droom naar werkelijkheid kort toegelicht van aanbesteding tot en met de huidige fase, zodat iedereen hiervan kan meeleren.

Duurzaam en energiezuinig
De school is bijzonder efficiënt en duurzaam ontworpen en gebouwd. Er is binnen het ontwerp reeds rekening gehouden met de ligging ten opzichte van de zon, duurzaamheid, circulariteit, energie & onderhoud, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het gebouw is onderhoudsarm en NOM (Nul-op-de-Meter) gebouwd met lage jaarlijkse huisvestings- en nagenoeg geen energielasten. Het gebouw is voorzien van verduurzaamde houten gevelbekleding en pavatex als isolatiemateriaal. Verder is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biobased- en circulaire materialen. Grote overstekken weren directe zoninval in de seizoenen dat dit niet gewenst is. Vanuit de duurzame innovaties is voor het eerst in Nederland koeling middels geluidsgolven door Sound Energy toegepast. De meer dan 400 zonnepanelen zorgen voor de benodigde energiebehoefte. Het onderwijsgebouw voldoet hiermee aan Frisse scholen klasse A en heeft een EPC van -0,002, een GPR van 9,1 gemiddeld en een energielabel A++++.

Sound-energy
IKC Magenta wordt gekoeld met geluidsgolven. Dat is uniek in de wereld. Er is gekozen voor SoundEnergy dat ontwikkeld is door een start-up uit Enschede. Het systeem maakt gebruik van zonnewarmte uit de panelen op het dak van de school en zet deze middels thermo-akoestiek om in koeling. In dit artikel is hier meer informatie over te vinden.

Los-maakbaar
Om er voor te zorgen dat het gebouw in de toekomst een oogstlocatie wordt voor nieuwe circulaire gebouwen, hebben we het kindcentrum zoveel mogelijk losmaakbaar gedetailleerd. Dat komt naar voren in het scheiden van constructie, gevel en, voor een deel, het inbouwpakket. Zo bestaat de gevel uit prefab HSB-elementen die vanuit de fabriek direct op de bouwplaats aan de constructie zijn bevestigd.

Hergebruik
De materialen van de nieuwe school zijn niet alleen her te gebruiken, ook zijn materialen afkomstig uit het bestaande schoolgebouw hergebruikt. Het puin dat is vrijgekomen, is hergebruikt als fundatie voor de nieuwe school. De dakpannen en de tegels van het oude schoolplein zijn deels verwerkt in de nieuwe terreininrichting en wat niet nodig was via ouders en buurtbewoners zoveel als mogelijk elders hergebruikt (oude fietsenstalling naar boerderij, dakpannen naar schuren e.d.). Daarnaast hebben de leerlingen oude spijkerbroeken ingezameld om toe te passen als akoestische wandpanelen (Jeans on the Wall).

Opschaalbaar
Het basisconcept (bouwmethodiek, materiaalgebruik, isolatieconcept en installatieconcept) is eenvoudig te kopiëren en toe te passen bij andere scholen. Er is bij de uitwerking van de Groene Droom en de ontwikkeling van het Kindcentrum ook al rekening gehouden met de opschaalbaarheid van het project.

Op de eigen website www.degroenedroom.nl is alle informatie van dit unieke project terug te lezen.

Budget
Duurzaam zijn met een groot budget is niet moeilijk. Deze duurzame scores halen met een krap budget wel. De opdrachtsom voor Klaassen bedroeg € 1.650,- per m2 BVO excl. BTW en innovaties. Daarmee is frisse scholen klasse A gehaald en een GPR van gemiddeld 9,1. Een unieke prestatie in de scholenbouw.

Duurzaamheid voor de toekomst
Tijdens het hele proces zijn leerlingen en kinderen betrokken bij de duurzame ambitie van de Groene Droom. Van workshops over het natuurlijke speel- en leerplein met de architect, een tekenwedstrijd voor de droomschool die op de bouwborden is weergegeven, het zichtbaar maken van duurzame innovaties (bijvoorbeeld een geveldeel met zichtbare pavatex isolatie en de prestaties van de zonnepanelen en het energieverbruik op een scherm in de hal) tot de realisatie van een insectenhotel op het natuurlijke speel- en leerplein samen met de kinderen.