OBS Montessorischool Oog in Al

In een vloeiende beweging worden fietsroute, park en school samengebracht tot een samenhangend geheel van infrastructuur, bouwwerk en landschap. Het ontwerp daagt de ontwerpende partijen van alle onderdelen uit tot een intensief samenwerkingsverband en een heldere interne afstemming.

Met de ligging van de fietsbrug aan de zuidkant ontstaat er ruimte aan de noordkant voor het schoolplein. De school en het plein oriënteren zich duidelijk op het plantsoen. Dat doen we door de school aan de oostkant, onder de aanbrug wat smaller te maken; er  ontstaat een besloten schoolplein aan het plantsoen en een vanzelfsprekende hoofdingang in het verlengde van de straat. De brede kant van de school aan het water maakt de ruimte van het plantsoen af en creëert een veilige omsloten speelruimte voor de kinderen.

De daktuin tuin is een essentiële spil tussen alle onderdelen, zij continueert de groene omgeving op het dak, biedt een extra verblijfsplek voor de school en creëert een vanzelfsprekende afstand tussen school en fietsers om van te genieten.

Filmpjes:
Animatie school/fietsbrug
De school van boven gezien
Webcam Dafne Schippers brug