Lorentz Lyceum Arnhem

In opdracht van Quadraam is het nieuw Lorentz Lyceum gebouwd.

Je plek vinden in de wereld vraagt om het ontwikkelen van belangrijke kenmerken: jezelf kennen, verschillen kunnen verbinden en de wereld willen ontdekken. Op het Lorentz Lyceum wordt daarom gewerkt aan de kernwaarden authenticiteit, diversiteit en innovatie.

Optimaal gebruik van de het gebouw

De school voor mavo, havo en vwo heeft naast het station Arnhem-Zuid en aan de Metamorfosenallee een zichtbare en bereikbare plek. Het gebouw is zo ontworpen dat het ruimte geeft aan het plein en aan de zon, zodat de buitenruimte een aangename verblijfsplek wordt. De sportzalen zijn opgenomen in het gebouwvolume en worden opgetild naar de 1e verdieping zodat op maaiveldniveau geen blinde gevels zijn. Van buiten naar binnen laat het gebouw de buitenwereld zien wat er binnen in de school gebeurt. Aan alle zijden bevinden zich onderwijsfuncties zodat het gebouw vanaf elk gezichtspunt levendig is. De aula loopt letterlijk van binnen naar buiten door en biedt zicht tot het hart van de school.

Beleving

De indeling van en de route in de school is in onze visie een vertaling van de ontwikkeling van de leerling: de leerling wordt geprikkeld door het onderwijs zichtbaar te maken. De gebieden Science, Humanities en Opus bieden ruimte voor focus en samenwerking en het atrium verbindt de gebieden voor vakoverstijgend werken. Overal in het gebouw ben je ‘connected’, met elkaar en met de wereld. De verbeelding van deze ‘connectiviteit’ is door de hele school te vinden, in licht, ruimtelijkheid, doorzicht en grafische prints op de wanden.