Multifunctionele accommodatie PP4 te Zutphen

De L-vormige multifunctionele accommodatie PP4 in Zutphen heeft twee vleugels: één voor de Christelijke basisschool ‘De Wegwijzer’ en één voor de Montessorischool.

Er is gezocht naar een verkeersveilige oplossing voor het parkeren en het brengen en halen van kinderen door middel van een kiss & ride zone. Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk ruimten multifunctioneel te gebruiken, maar de identiteit van de beide scholen wel tot uitdrukking te brengen in de ruimtelijke oplossingen.

In de oksel van het L-vormige volume bevinden zich de ontmoetingsruimte en andere multifunctionele ruimtes voor leerlingen, docenten, ouders, buurtbewoners en bezoekers. Het interieur is overzichtelijk en licht, door in de gangen met vides en daklichten veel daglicht diep in het gebouw te brengen.

Duurzaamheid

Een gebouw met verschillende functies is aan wijzigingen onderhevig; functies zullen groeien of juist krimpen. De MFA moet deze toekomstige veranderingen in het gebruik kunnen accommoderen. Enerzijds is daar in het programma al rekening mee gehouden door twee extra lokalen te bouwen welke de eerste groei kunnen opvangen. Anderzijds is daar op voorhand op geanticipeerd door flexibiliteit in de ruimtelijke indeling, constructie en installaties vanaf het begin mee te ontwerpen. Hierdoor zijn in de toekomst geen overmatige hoeveelheid energie en materiaal nodig om het gebouw aan te passen. De kolommenstructuur met lichte scheidingswanden maakt het mogelijk tevens aanpassingen te kunnen doen op gebouwdeelniveau, vertrekniveau en werkplekniveau.

De opgave in het programma van eisen was het gebouw zo goed als energetisch mogelijk te programmeren zodat het 25 % onder de energieprestatienorm uit kwam. Dit heeft geresulteerd in een besparing van de exploitatiekosten. De hele technische installatie is ontworpen met als doel een optimale werking ten aanzien van exploitatie en investering. Zo wordt er in de grote ruimten gewerkt met een lage temperatuur verwarming in de vloeren. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning waar dit moet gezien de ruimtelijke belasting. Hoogfrequente verlichting, een daglicht schakeling en aanwezigheidsmelding leveren een fors energiebesparend verlichtingssysteem.