Nieuwbouw Brede school Kerckebosch Zeist

In de brede school Kerckebosch zijn twee scholen, de katholieke Damiaanschool en de openbare Montessorischool, en kinderopvang (kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) gehuisvest en bestaat uit vier aan elkaar geschakelde kappen. Beide scholen hebben één kap, het hart heeft er twee. Door de verschillende kappen precies tussen de bestaande bomen in te schuiven, breng je het onderwijs als het ware de natuur in. Het gebouw heeft met zijn gedifferentieerde kapvorm een fijne schaal en een landschappelijk karakter. In het interieur is hierdoor een verrassende ruimtelijkheid ontstaan met veel hoogte en veel licht. Naar alle kanten toe is het gebouw transparant gehouden en daarmee het bos dichtbij; vanuit alle ruimtes loop je direct het bos in. Door de precieze positionering van het gebouw konden de meeste bomen worden behouden en staan deze nu dicht op de gevel. De daken en gevels van de Brede School zijn bekleed met een keramische dakpan in een bruinrode tint.

De school is voorzien van een mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem en een hoog rendement warmteterugwinning. Voor de ventilatie is Frisse Scholen klasse B aangehouden, waarbij de ventilatie CO2 is gestuurd. Ten behoeve van de warmteopwekking is een elektrische warmtepomp opgenomen. De ruimtes worden alle verwarmd door middel van luchtverwarming. In de ruimtes van Kind & Co is vanwege het spelen op de vloer een vloerverwarming gemaakt.

Eigen identiteit

Het beboste karakter van de plek is het uitgangspunt voor de nieuwbouw. Het gebouw is de verbinding tussen de gebruikers en de prachtige locatie. De vier bouwdelen met verschillende kapvormen zijn als vingers tussen de bestaande bomen doorgeschoven. De verschillende gebruikers worden ieder in een eigen bouwdeel ondergebracht, waarbij in de architectonische uitwerking ook de eigen identiteit van de gebruiker tot uitdrukking gebracht zal worden.