MFA De Rietborgh Terborg

In dit multifunctionele centrum van Wonion vinden onderwijs, welzijn, sport, zorg en wonen elkaar onder één dak. Voor inwoners brengt één plek duidelijkheid en gemak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs en naschoolse opvang voor kinderen op één plek. De accommodatie biedt ouders en/of verzorgers tegelijkertijd ook een plek voor medische of opvoedkundige vragen. Daarnaast is het een efficiënt gebouw dat door meerdere doelgroepen tegelijkertijd gebruikt kan worden.

In de nieuwe accommodatie zijn naast de school met gymzaal onder meer de volgende instanties gehuisvest: Kinderdagopvang De Rietpluim, Kinderdagcentrum ’t Kempske, Peuterspeelzaal De Ukkepuk, Voor- tussen- en naschoolse opvang, Yunio Oost Gelderland, het wijksteunpunt en een Kulturhus. Daarnaast zijn er een 5-tal ruime appartementen gerealiseerd.

Het schoolgebouw, de nieuwe woningen en appartementen maken gebruik van een geavanceerd energieconcept waarbij aardwarmte wordt benut. De methode werkt met een gezamenlijke waterpompinstallatie waarbij grote hoeveelheden grondwater worden rondgepompt. De methode levert in combinatie met zonnecollectoren en een bijzonder luchtbehandeling systeem veel comfort en een flinke energiebesparing op.