Renovatie en herindeling De Radar Arnhem

Het bestaande schoolgebouw uit de jaren zeventig heeft een ingrijpende verbouwing ondergaan. In de buitengevels zijn de kozijnen vervangen en binnen is een nieuwe indeling gecreëerd. Het gedateerde interieur van de voormalige hogeschool heeft plaats gemaakt voor een nieuwe indeling met toepassing van duurzame materialen in lichte en frisse kleuren. Door het toepassen van veel glas in de binnenwanden zijn lange zichtlijnen ontstaan en is het daglicht ver in het gebouw gehaald. Ook de installatie is geheel vernieuwd. Dit alles heeft geresulteerd in een “nieuwe” frisse school welke in zijn geheel voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van licht en luchtkwaliteit. Factor Architecten heeft getekend voor de vormgeving en de technische uitwerking.

In het gebouw wordt voortgezet speciaal onderwijs gegeven aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 12-20 jaar. Het onderwijs is gericht op vmbo basis-beroepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de theoretische leerweg en havo onderbouw. Naast theorielokalen zijn er ook praktijklokalen ondergebracht voor de vmbo afdelingen.