Woningbouw

Zeg maar hoe u het hebben wilt…

De KlaassenGroep geeft uitvoering aan grootschalige, projectmatige en seriematige woningbouw. Als bouwregisseur van complete projecten beheersen wij het totale proces, van initiatief tot oplevering en beheer. Met oog voor detail zorgen wij voor een goede engineering van de bouw, een perfecte organisatie van de verschillende disciplines én heldere en open communicatie met alle betrokkenen. De meerbouwwaarde van de KlaassenGroep bewijst zich in het maatwerk waarmee wij woningcorporaties, (institutionele) beleggers en andere opdrachtgevers ondersteunen in de realisering van hun ambities.

Bouwen is een feest

Een team van vakmensen gaat voor u aan het werk. In de aanloop naar de bouw krijgt u op alle mogelijke gebieden uitgebreid advies. Tíjdens de bouw informeren wij u voortdurend over de stand van zaken en de voortgang. Bouwen moet een feest zijn, voor u en voor ons. Dat begint met een open relatie en goed onderling contact.

Klik hier voor een overzicht van referentieprojecten woningbouw.