Utiliteitsbouw

Met úw belang voor ogen

Moderne bedrijven zijn ambitieus en zoeken expansie. Sociale veranderingen beïnvloeden de bouw en inrichting van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en gezondheidscentra. Een vergrijzende bevolking vraagt om specifieke voorzieningen. De KlaassenGroep volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving op de voet. Belangrijker nog is de aansluiting daarop van uw eisen, wensen en behoeften.

Wij faciliteren de realisatie van uw nieuw- of verbouwproject(en) vanuit diepgaande kennis, jarenlange ervaring en op basis van inlevingsvermogen. Betrokken, ambitieus en gedreven, maar ook nuchter en met de vereiste, zakelijke afstand. Altijd in úw belang en het belang van de eindgebruiker voor ogen.

Partnership

Kengetallen, ruimtebeslag, bouwvoorschriften, branchegegevens, benchmarks, referentieprojecten, onze expertise… u mag er op rekenen dat wij in onze samenwerking met u alle middelen benutten om tot de beste oplossing en uitwerking van uw huisvestingsvraagstuk te komen. De praktische toepassingen van uw gebouw en de gebruikers staan hierbij centraal. Wij adviseren bouwkundig, technisch, praktisch, organisatorisch en financieel en wij ontwikkelen, bouwen kundig, creatief en flexibel.

Effectief

Ons projectportfolio omvat onder meer kantoren, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, sportaccommodaties en geïntegreerde woonzorgcentra. In veel van deze projecten bewijzen wij onze meerbouwwaarde door betrokkenheid vanaf een vroeg stadium. Door gerichte advisering dragen wij bij aan efficiëntie in het bouwproces en aan slimme afstemming van ontwerp en uitvoering. Het doel is de verlaging van de integrale kosten.

Klik hier voor een overzicht van referentieprojecten utiliteitsbouw.