Staring College in Borculo opgeleverd

Na mooie woorden van René de Waard (directie Staring College), Wendy Colenbrander (Portuur) en Gertjan van de Molen (bestuurder Portuur) werd het proces-verbaal van oplevering ondertekend. Hiermee is het gebouw officieel overgedragen aan Stichting Portuur.

Buiten werden de Portuur-vlaggen gehesen en een toost uitgebracht waarna symbolisch de sleutel werd overgedragen. Door het bouwteam werd een picknicktafel overhandigd voor het personeel van de school. Leerlingen van HBR verzorgden de hapjes en drankjes.

Na het officiële gedeelte was er de mogelijkheid om het gebouw te bekijken.

De komende maanden zullen gebruikt worden om het gebouw in te richten zodat de leerlingen vanaf januari de school kunnen betrekken.