Sporthal Globe College Utrecht

Circa 800 leerlingen hebben al les in het nieuwe Globe college in Utrecht. Fase 2 van de nieuwbouw/verbouw is de bouw van een multifunctionele sporthal. De school heeft een duurzame missie en gaat mee in de circulaire doelstellingen van de gemeente Utrecht. Hiermee is dan ook rekening gehouden in het ontwerp. De gevel van het sportgebouw wordt voor een deel gemaakt van het puin van de te slopen Rafael. Een beetje geschiedenis blijft zo zichtbaar in de nieuwbouw van het Globe.

Op termijn kunnen na schooltijd en in overleg ook andere partijen gebruik maken van deze sporthal. Het gebouw is ontworpen door LIAG Architectenuit Den Haag.