48 PG woningen Eeshof, Tubbergen

Zorgcentrum Eeshof in Tubbergen

In opdracht van Zorggroep Sint Maarten, zijn 48 appartementen gerealiseerd, die verdeeld zijn over zes woongroepen. Het complex huisvest hiermee 48 cliënten met een zware vorm van dementie.

Zelfstandig thuiswonen

Het gebouw is toekomstbestendig ontworpen. Hiermee kunnen er in de toekomst nog twintig appartementen bij gebouwd worden. Het verleden bood de Eeshof plaats aan tachtig tot negentig zorgbehoevende ouderen. De afname houdt direct verband met het overheidsbeleid dat is gericht op het langer zelfstandig thuiswonen.

Functionaliteit in de hoofdrol

Het complex bestaat uit een gebouw met drie verdiepingen. Het woon-zorgcomplex is traditioneel gebouwd. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen waarbij de afwisseling is gezocht met zinken elementen en -gevelbekleding. Opvallend is het grote, taps toelopende overstek van het dak ter plaatse van de kopgevels, een verwijzing naar de bouwstijl van de oude Saksische boerderijen, die in Twente nog volop te vinden zijn. Ondanks dat het zorgcomplex traditioneel gebouwd is, is er weldegelijk nagedacht over duurzaamheid. Het hele gebouw is voorzien van vloerverwarming en een waterpompsysteem met gesloten bronnen. Er zit mechanische ventilatie in het pand met warmteterugwinning. De gevels en het dak hebben een hoge Rc-waarde, net als het vele glas in de gevels.

Een mooi modern gebouw waarbij de functionaliteit voor de toekomstige bewoners en verzorging de hoofdrol heeft ingenomen.