Woon – en zorgcentrum Oldershove te Wehl

Het multifunctionele complex Oldershove staat op de plek van het oude zorgcentrum Oldershove en de daarbij behorende 12 aanleunwoningen. Gezien haar omvang vond de realisatie in twee fases plaats. De 2e fase is in april 2008 afgerond.

De volgende bestemmingen zijn o.a. ondergebracht in Oldershove:
– 60 extramurale zorgappartementen
– 30 intramurale verpleegplaatsen
– Ruimte voor dagopvang en groepsverzorging
– 27 huurappartementen met zorggarantie
– 11 koopappartementen met zorggarantie
– Ondergrondse parkeerkelder met individuele bergingen
– Recreatiezaal, eigen keuken, grand café, atrium, stiltecentrum en winkelruimte

In het centrum van Wehl is in opdracht van Woningstichting Dinxperlo en deels in samenwerking met de Project- en Ontwikkelingsgroep Dinxperlo, het multifunctionele complex Oldershove gerealiseerd, waar wonen en zorg gecombineerd gaan worden.

Het complex biedt ruimte voor: 60 extramurale zorgappartementen; 30 intramurale verpleegplaatsen; Ruimte voor dagopvang en groepsverzorging; 27 huurappartementen met zorggarantie; 11 koopappartementen met zorggarantie; Ondergrondse parkeerkelder met individuele bergingen; Gezellige recreatiezaal, eigen keuken, grand café, atrium, stiltecentrum en winkelruimte; Diverse ruimten voor derden ten behoeve van de zorg.

De functie van het gebouw heeft geleid tot een bijzonder transparant gebouw met veel gevelvullende glasvlakken op een plint (parkeergarage).  Deze bijzondere mix van een grote hoeveelheid geprefabriceerde elementen (beton, puien, glas) vereisten een strakke planning, een sterke werkvoorbereiding en goede uitvoering.

Het complex is verrezen op de plek van het oude zorgcentrum en de daarbij horende aanleunwoningen. Gezien de omvang vond de realisatie, na een sloopfase in twee bouwfasen plaats. Er diende nadrukkelijk rekening gehouden te worden met  bouwen in het centrum. de functies van aangrenzende bebouwing én het feit dat deze zolang mogelijk in gebruik moesten kunnen blijven. Er is veel aandacht geschonken aan het passend verwerken van diverse installatieonderdelen. De energievoorziening werd gerealiseerd met een WKO-installatie