Verpleeghuis Pronsweide Winterswijk

Bij het verpleeghuis Pronsweide zijn tien groepswoningen voor bewoners met beginnende dementie gerealiseerd. De tien groepswoningen zijn gerealiseerd in de nieuwbouw van vijf woonpaviljoens. In één groep wonen 6 mensen.

De opdracht bestond uit het in 5 fasen slopen van de bestaande paviljoens en het in 5 fasen realiseren van de nieuwbouw paviljoens in één bouwlaag. Het herinrichten van het terrein, de verbouwing van een gedeelte van de bestaande opstallen en het amoveren van delen van de bestaande opstallen behoorde naast de nieuwbouw ook tot onze werkzaamheden.

De nieuw te bouwen gebouwen hebben een totaal oppervlakte van ca 3.875 m² bvo, de verbouw betreft ca 3.125 m² bvo en de terreinafwerking beslaat ca 15.000 m².

De KlaassenGroep is opgetreden als nevenaannemer (hoofdaannemer bouwkundig) en heeft de uitvoeringscoördinatie over de E & W installaties verzorgd. Het project kende gezien de fasering in sloop en nieuwbouw en verhuizing van de bewoners een strakke planning. Het bouwwerk is in een bewoonde omgeving gerealiseerd.