Verbouw/renovatie BNN/VARA NTR Hilversum

In opdracht van BNNVARA en NTR zijn er diverse verbouw- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De opdracht behelst de revitalisering van het BNN/VARA-NTR gebouw op het Mediapark in Hilversum

Door functionerende kantooromgeving

De werkzaamheden van BNNVARA en NTR hebben tijdens de bouwwerkzaamheden doorgang gevonden. Omdat de ruimtes, die in gebruik waren, in directe verbinding stonden met de te verbouwen ruimtes is er voor het kantoorgebouw een schuifplan opgesteld. Hierdoor konden zowel werkzaamheden van de bouw als de gebruikers gelijktijdig plaatsvinden. Een aardige uitdaging aangezien het complex diverse vides en open werkplekken kent.

Met name diende er, qua geluid, rekening te worden gehouden met de aanwezige radio – en tv studio’s.

Kantoorgebouw

De opdracht omvatte de verbouw van het acht bouwlagen tellende kantoor van de omroepverenigingen op het Mediapark te Hilversum. Voor de omschakeling naar het Nieuwe Werken zijn in het kantoorgebouw veel flexplekken gecreëerd. Daarnaast is het voormalige NET3-gebouw verbouwd tot een grote ontmoetingsplaats voor de omliggende gebouwen van BNNVARA, NTR en VPRO.

De opdracht omvatte, naast de werkzaamheden in het bouwteam, globaal de volgende bouwkundige onderdelen:

  • Sloopwerkzaamheden
  • Bouwkundige werkzaamheden
  • Bouwwerkzaamheden trappen
  • Verplaatsen en bouwen binnenwanden
  • Schilderwerk
  • Afwerken vloeren.

Gefaseerd uitgevoerd

De opdracht is in 3 grote fases uitgevoerd. Daarnaast is tevens per etage opgeleverd zodat de werkzaamheden per etage geheel hervat kunnen worden.

 Coördinatie van nevenaannemers

De werkzaamheden concentreren zich tot het bouwkundige werk. Alle overige onderdelen, zoals de installaties, zijn separaat aanbesteed. De coördinatie van de nevenaannemers en bouwteampartners lag onder de verantwoordelijkheid van de KlaassenGroep. Dit is in de aannemingsovereenkomsten als zodanig opgenomen.