Verbouw en Nieuwbouw Sportcomplex Hamaland

Op de huidige Hamalandlocatie aan de Van der Meer de Walcherenstraat in Lichtenvoorde is in een design en build opdracht het bestaande sportcomplex flink uitgebreid. Het project omvatte de gedeeltelijke sloop en renovatie van de huidige Hamalandhal en ontwerp en nieuwbouw van een tweede breedtesporthal die tegen de bestaande hal is aangebouwd.

De bestaande Hamalandhal is gelegen op de kop van een groen parklandschap. Het nieuwe bouwdeel staat tussen de bestaande hal en het park en is zo beperkt en eenduidig mogelijk gehouden in volume om ondergeschikt te zijn aan de bestaande hal. De compositie van twee hoofdvolumes gekoppeld door één transparante alles verbindende midden zone, zorgt ervoor dat het gebouw zich makkelijk voegt in z’n omgeving. De robuuste maar natuurlijke materialisatie van de bestaande bouw krijgt een upgrading en de materialisatie van de nieuwe delen sluit daarbij aan.

In het gebouw staan alle functies met elkaar in visuele verbinding, looplijnen zijn kort en de eenvoudige gebouwstructuur stelt bezoekers in staat door middel van zelforiëntatie hun weg te vinden. Ontmoeting en sociale interactie worden gestimuleerd en ruimten kunnen in allerlei configuraties samen worden gebruikt. De materialisatie van het interieur ondersteunt het gebouwconcept, bijzondere ruimten worden verbijzonderd in materiaalgebruik, ondergeschikte ruimten zijn neutraal van aard. Om de energievraag te beperken wordt een pakket aan maatregelen toegepast, o.a. bestaande uit een verhoogde schilisolatie, gebruiksgeregelde verlichting en ventilatie (met optimale WTW) en vloerverwarming. Waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van daglicht. Het gebouw wordt onderhoudsarm gematerialiseerd aan binnen en buitenzijde

+