Start bouw fase 2 Wherepark Purmerend.

Na de ondertekening van het contract op 21 mei 2019 met Woningcorporatie Intermaris zijn we inmiddels gestart met de bouw van 99 eengezinswoningen in Wheermolen-West te Purmerend.

De eerste heipaal is op 4 juli 2019 de grond ingeslagen.

In 2018 zijn 150 woningen in Wherepark gesloopt. In de eerste fase zijn door de KlaassenGroep 65 woningen in opdracht van Intermaris gebouwd. De 99 woningen worden gebouwd in dezelfde stijl als de eengezinswoningen die in de eerste fase in 2018 zijn opgeleverd.

De nieuwe bewoners van deze 99 woningen wonen straks aan de straat Planetenpark, gelegen tussen de Kometenstraat, Meteorenweg en Orionweg. De sociale huurwoningen worden energieneutraal uitgevoerd. Door isolatie en zonnepanelen op de woningen hebben huurders lagere energielasten.

De woningen worden eind 2020 opgeleverd.

Op de foto links: directeur-bestuurder  Intermaris Cees Tip en rechts Michel Menting, algemeen directeur KlaassenGroep