School en sporthal “De Ommezwaai” Arnhem

De aannemingsovereenkomsten voor de nieuwbouw van de school De Ommezwaai en de daarnaast gelegen sporthal aan de Bethaniënstraat in Arnhem zijn getekend.

De handtekeningen werden gezet door de heer Loeffen, lid van College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten en de heer Michel Menting, algemeen directeur KlaassenGroep.

In opdracht van De Onderwijsspecialisten starten we met de bouw van school De Ommezwaai, een Design & Build project, bestaande uit: een nieuw te bouwen onderhuisvesting voor speciaal onderwijs met diverse groeps-, zorg- en speelruimten. De omvang van de huisvesting bedraagt 1690 m² BVO.

De ruimtelijke indeling van De Ommezwaai is gebaseerd op de scheiding tussen bovenbouw, middenbouw en onderbouw. Elk van deze delen bestaat uit een aantal lokalen, een leerplein, toiletten en werkplekken. Alle leerlingen delen de aula en bijzondere ruimtes als het atelier/ruimte voor creatieve therapie. Daarnaast zijn er specifieke ruimtes voor zorg (logopedie, fysiotherapie) en is er een werkruimte voor een orthopedagoog. Flexibiliteit van ruimtes is een vereiste om een effectieve inzet in het gebruik van ruimte te kunnen waarborgen. Goed voorbeeld hiervan is de inzet van de speelruimte onderbouw voor het  uitvoeren van oefening door de fysiotherapie.

In de nabije omgeving gaan we, ook in opdracht van De Onderwijsspecialisten, tevens starten met de bouw van een Sporthal, met een oppervlakte van 1970m².

De verwachting is dat beide projecten voor het einde van 2019 worden opgeleverd.