Renovatie Wooncentrum “De Oude Enk” te Apeldoorn

Het wooncentrum “De Oude Enk” gelegen aan de Vosselmansstraat 10 te Apeldoorn, met hierin 200 appartementen, is in opdracht van Woonzorg Nederland grondig gerenoveerd en verbouwd.

Aangezicht van het gebouw. Het huidige complex is opgebouwd uit diverse gekoppelde bouwdelen en volledig opgetrokken uit baksteen. Door de naar voren springende geveldelen en gevels van de trappenhuizen in een andere kleur te Keimen (muurverf) ontstaat er een mooie variatie in gevels. De entrees zijn verhoogd en groter gemaakt waardoor er herkenbare en aantrekkelijke entreegebieden ontstaan . Tevens is de complete buitengevel gerenoveerd. Daarnaast zijn ook de algemene ruimtes en de appartementen geheel aangepast aan de wensen van deze tijd.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn in grote lijnen:

  • Keimen gevels
  • Aanbrengen individuele bergingen
  • Plaatsen lift
  • Vervangen badkamers en diverse werkzaamheden in woningen
  • Vernieuwen van twee entreegebieden
  • Vernieuwen van recreatieruimte
  • Schilderen corridors