Renovatie en uitbreiding Mondial College te Nijmegen

Het werk bestond uit de renovatie en uitbreiding van de school inclusief het aanbrengen van brandwerende voorzieningen. In het bestaande gebouw zijn wanden, plafonds en vloerafwerking verwijderd. Tijdens sloopwerkzaamheden zijn de brandwerende doorvoeren en aftimmeringen geïnventariseerd en gerealiseerd voor de nieuwe inbouw. In het bestaande gebouw is onder andere ook een hypermodern Technasiumlokaal gerealiseerd. In dat lokaal, zo groot als wel vier normale klaslokalen, vind je o.a. een atelierruimte, laptopwerkplekken, een grote ontwerptafel, een laboratorium, een chillruimte, een creatieve hoek met geavanceerde instrumenten en natuurlijk een magazijn. Daarin worden de meest uiteenlopende materialen gebruikt die moeten inspireren tot de mooiste en beste ontwerpen.

In de rommelige ruimte tussen de bestaande school en de bestaande sporthal is door de architect een nieuwe, transparante en duidelijk zichtbare entree ontworpen. Deze nieuwe lichte omgeving is ook naar binnen toe doorgetrokken middels een grondige renovatie van het pauzegebied van de school. De transparantie heeft de indeling getransformeerd naar een overzichtelijk en eigentijds middengebied met zichtlijnen dwars door de school.

De school heeft nagenoeg geen hinder ondervonden van de verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden en is gedurende de gehele uitvoeringsperiode geheel in gebruik gebleven.