MFA De Kloosterhof te Weurt

Multifunctionele accommodatie

MFA De Kloosterhof is met recht een multifunctioneel gebouw. Het betreft een accommodatie waarin een sporthal, een dorpshuis met kantine, een basisschool en een peuterspeelzaal zijn gehuisvest. Daarnaast maken diverse verenigingen en enkele zorgaanbieders gebruik van het gebouw.

Markant gebouw

De bijzondere vormgeving  door het gebruik van eco gevelstenen, de in het oog springende vliesgevel en de verschillende kleurvlakken aan de buitenzijde, maken het geheel tot een markant gebouw. De diverse gebruikers hebben hun eigen toegang tot het gebouw, waarbij men vanuit de verschillende gebruikersruimten de kantine kan bereiken. De centrale hal in de school is het hart van het gebouw. Erg opvallend is het grote podium met daarin ondergebracht de zogenaamde skyboxen, die door de leerlingen gebruikt kunnen worden voor het realiseren van werkstukken. De verschillende kleuren van de vloerafwerking geven een bijzonder dimensie aan het geheel.