Graafschapcollege OG Sportpark Zuid

Op de plek van de voormalige tennishal op Sportpark Zuid in Doetinchem realiseert de KlaassenGroep een nieuw schoolgebouw voor de circa 700 leerlingen van de opleidingen Sport en Bewegen en Veiligheid en Vakmanschap. Tevens zal het toekomstige pand huisvesting bieden aan de huurders SportMedX en Sportservice. Sportpark Zuid is de ideale plek voor de opleiding Sport en Bewegen, vanwege de verwachte synergie met de sportclubs en de in 2014 opgeleverde nieuwe topsporthal.

Het concept voor de nieuwbouw bestaat uit een opzet met twee beuken en een ruimtelijk en sociaal hart daar tussenin. Het vloerveld van het atrium is vormgegeven als getrapt landschap dat refereert aan sport en samenwerking en de naam “het Middenveld” draagt. Op dit middenveld bevindt zich de kantine die de interactie binnen het gebouw versterkt en het tevens ruimtelijk levendig en spannend maakt. De generieke thermische gevels met hoge horizontale bandenramen bieden optimale indelingsvrijheid, een snelle bouwbaarheid en panoramisch uitzicht.

Verbijzondering van de aanblik en wering van warmtelast vindt plaats middels een alzijdige stalen voorzetgevel met een organische boomstructuur aansluitend op de boombeplanting rondom. De voervelden zijn net als de thermische gevels generiek van aard en dragen bij aan een hoge mate van indelingsflexibiliteit.

De inrichting van het kavel rondom, met schanskorven voorzien van groen, gras tot aan de gevel-lijn alsmede getrapte terrassen en zit-mogelijkheden die als sterke verbinding tussen binnen en buiten functioneren, doen het gebouw zowel sferisch als functioneel aangenaam in zijn omgeving landen. De realisatie van het nieuwe gebouw is in de zomer van 2017 gestart, de ingebruikname is na de zomervakantie 2018.