Gemeentekantoor Lingewaard te Bemmel

In een prachtige groene long in het centrum van Bemmel ligt een ensemble van bijzondere gebouwen. Het huidige gemeentekantoor wordt omringd door een monumentale tabaksschuur, de Brugdijk en kasteel de Kinkelenburg.

Wegens de aanwezigheid van deze identiteitsbepalende gebouwen kozen de architecten ervoor de nieuwbouw sober in te passen in het geheel. De twee vleugels liggen verdiept om aan te sluiten op de schaal van het dorp. Daarnaast hebben ze een terughoudende, ‘ambachtelijke’ uitstraling, dankzij metselwerk en houten kozijnen.

Het bestaande, uit de jaren zeventig stammende gebouw verbindt de nieuwe vleugels met elkaar, gesymboliseerd door het hellende dak. Dit bouwdeel is eveneens uitgebreid met een centrale hal die uitzicht biedt op de besloten buitenruimte. In het nieuwe hart van het gebouw bevinden zich onder meer de publieksbalie en een wachtruimte.

De kantoren zijn ondergebracht in de nieuwe vleugels. De gevelopeningen geven van buitenaf een ritmisch beeld en bieden de medewerkers uitzicht op de groene omgeving. Het interieur is ingericht volgens het principe van het combinatiekantoor, dat voorziet in een flexibele werkomgeving met onder meer kantoorcellen en ‘informele’ werkplekken.  De verschillende kantoorzones zijn gemarkeerd via kleurschakeringen en in het geval van vergaderruimtes ondergebracht in de faciliterende strook in de middenzone van de vleugels. Beide bouwdelen beschikken over een insteekverdieping met concentratiewerkplekken. Het gebouw is uitgerust met een warmte-koudeopslag.