De Verrijking Utrecht

Een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie. Het ontwerp van Rapp+Rapp sloot goed aan bij de uitvraag van de Gemeente Utrecht.

De centrale situering van het gebouw als solitair, publiek en uitnodigend gebouw onderstreept de rol die de bibliotheek en het wijkbureau gezamenlijk vervullen als spil in het nieuwe centrum. Door zijn kenmerkende alzijdige volumetrie zijn beide entiteiten in het bouwvolume afleesbaar.

De bibliotheek beslaat samen met de horeca de onderste twee bouwlagen. Zij is georganiseerd rond een centrale multifunctionele trap onder het ‘Oculus’. Op de bovenste verdieping bevindt zich het wijkbureau. Deze cilindervormige verdieping vormt de bekroning van het volume. Een patio voorziet niet alleen het wijkbureau van aanvullend daglicht maar laat via de ‘Oculus’ licht tot in het hart van de bibliotheek. Het groene dak van de bibliotheek is toegankelijk vanuit het wijkbureau.

In de volumetrische opzet van het gebouw zijn beide gebruikers herkenbaar. Hier wordt verwezen naar een rijke traditie van publieke gebouwen, zoals de Rotonde de la Vilette van Ledoux in Parijs of de bibliotheek van Stockholm van Asplund. De heldere geometrische opzet onderstreept de herkenbaarheid als publieke gebouw.

De gevels hebben een regelmatige, klassieke geleding van verticale pilasters. Op de begane grond verwijdt en vernauwt dit ritme zich tot een perspectivisch spel dat refereert aan de ronde kroon van het gebouw. Hier ontstaat ruimte voor uitnodigende centrale entrees, terwijl de hoeken verdichten en secundaire voorzieningen uit het zicht houden. Een lichte Muschelkalk zorgt voor een robuste en duurzame uitstraling en onderstreept de functie als publiek gebouw ten opzichte van de vooral bakstenen gebouwen langs de pleinen.

De synergie tussen bibliotheek, horeca en wijkbureau is de opstap naar het succes van het gebouw voor de wijk: de hoofdentree aan het Brusselplein kan als gezamenlijke entree te deze synergie maximaal ondersteunen.