56 woningen en 24 appartementen Prins Maurits te Lent

In opdracht van Talis zijn in de nieuwe wijk Laauwik te Lent 56 eengezinswoningen en 24 appartementen onder de naam “Prins Maurits” gerealiseerd.

Langs de doorgaande weg naar Nijmegen (de Prins Mauritssingel) zijn 20 eengezinswoningen gebouwd. Architect Frank Willems uit Nijmegen heeft deze woningen een geheel eigen uitstraling gegeven die refereert aan de gevels van de singels in Nijmegen.

Aan de Vrouwe Udasingel zijn 11 eengezinswoningen gerealiseerd. Deze woningen worden gekenmerkt door een aaneengesloten bebouwingswand met een eenduidige verschijningsvorm. Door het toepassen van gevelkapellen ontstaat toch een statig gevelbeeld van drie bouwlagen.

Aan de achterzijde van de bebouwing, langs de singels, zijn 25 grondgebonden woningen in de sociale huurklasse gerealiseerd. Deze woningen zijn gesitueerd in twee bouwblokken en hebben door toepassing van variatie in de kapvormen een vriendelijk karakter, refererend aan de tuindorp architectuur.

Het appartementencomplex manifesteert zich door een duidelijk herkenbare horizontale architectuur. Op de eerste verdieping zijn 9 zorgappartementen voor begeleid wonen voor Plurijn en op de hoger gelegen verdiepingen zijn 15 huurappartementen gerealiseerd. De begane grond is in gebruik genomen als commerciële ruimte.