38 woningen “Dr. Schaepmanstraat” – Velp

In opdracht van Vivare zijn aan de Dr. Schaepmanstraat in Velp 38 Casa Vita woningen gebouwd.

De voormalige woningen in de Doctor Schaepmanstraat zijn in verschillende tijdsperioden gebouwd. De staat van de woningen was slecht. De meeste woningen kwamen uit de jaren ‘20-’30 en zijn als een sterk samenhangend buurtje in de tuindorp-stijl ontworpen. De zuidelijke woningen zijn na de oorlog gebouwd en kenden een andere uitstraling en bouwmassa.

De locatie bestond uit 35 twee- en drie-onder-een-kapwoningen aan de Doctor Schaepmanstraat. Deze zijn vervangen door een 7 tal bouwblokken bestaande uit verschillende woningtypen. Door variëteit in goothoogte en lengte van de rijen ontstaat een aantrekkelijke diversiteit in het straatbeeld. Ten noorden van de Thorbeckestraat vormt zich een ensemble met lage goot. Een deel van deze woningen is levensloopbestendig, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook zijn er gezinswoningen met een lage goot uitgevoerd. De woningen aan de zuidzijde hebben een hoge goot, deze bestaan uit grondgebonden gezinswoningen.

Architect: GAJ|VWB architecten

Oplevering: 2024