29 woningen 1e fase Het Gietelinck te Ulft

Het Gietelinck kan gekenmerkt worden als een complexe herontwikkelingsopgave, waarbij natuur (ecologische verbindingszone), cultuur (theater en poppodium e.d.) en recreatie in nauwe samenhang staan met nieuwbouw van de woningen en herontwikkeling van de monumentale gebouwen.
Als coördinerend gebiedsontwikkelaar is KlaassenGroep tevens als projectontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van de nieuwbouw woningen op een unieke plek langs de Oude IJssel.

Op het Gietelinck te Ulft zijn in 2008 de eerste fase nieuwbouwwoningen opgeleverd. 5 woningen, die in architectuur naadloos aansluiten bij de architectuur van de monumentale gebouwen op het Gietelinck, en 24 woningen waarvoor slechts één uitdrukking van toepassing is: Typisch jaren dertig! De volledig getimmerde gootafwerking, de robuuste kozijnen, de ornamenten en vele andere details karakteriseren deze uitzonderlijke woningen.

Het Gietelink

De 29 woningen zijn onderdeel van Het Gietelinck. Het Gietelinck bevindt zich binnen de bebouwde kom van Ulft. Op deze plek heeft een herstructurering van 13 hectare bedrijventerrein plaatsgevonden. De vertrokken bedrijven hebben een industrieel erfgoed achter gelaten die van nieuwe gebruiksfuncties zijn voorzien. Het stedenbouwkundig plan die destijds gehanteerd werd, voorziet onder meer in de bouw van circa 280 woningen, hoogwaardige openbare ruimten en groenstructuren die gekoppeld worden aan de ecologische verbindingszone langs de Oude IJssel. Het appartementencomplex De IJzergieter heeft zijn naam te danken aan de historie van de plek.