28 huurwoningen Het Nieuwe Pelgrim te Gaanderen

Het betreft 28 huurwoningen voor Sité Woondiensten in de nieuwbouwwijk Het Nieuwe Pelgrim in Gaanderen.  Het Nieuwe Pelgrim in het centrum van Gaanderen is een unieke woonplek. Het voorziet in woningen voor starters, gezinnen en ouderen en heeft diverse zorg- en commerciële voorzieningen. Onderdeel van de wijk zijn 28 huurwoningen.

Het woningontwerp is gebaseerd op het woonconcept CasaVita. Door toepassing van het woonconcept CasaVita is een ontwerp gerealiseerd dat in kostentechnische en bouwtechnische zin zeer efficiënt is.  Het plan kende hierdoor een korte voorbereidingstijd, een korte bouwtijd en een kwalitatief hoogwaardige oplevering.

Het woonconcept CasaVita sluit aan bij de wensen van woningstichting Sité Woondiensten: het programma van eisen, de bouwtechnische randvoorwaarden en de jaarlijkse onderhoudslast. Onderdeel van het plan vormen ook de mee ontworpen erfafscheidingen in de vorm van beukenhagen en gemetselde poeren en gemeenschappelijke achterpaden.