22 woningen De Blauwe Weide te Arnhem

In de wijk Presikhaaf zijn 22 grondgebonden woningen gerealiseerd. Het project is onderdeel van de eerste fase van de grootschalige vernieuwing van de naoorlogse wijk Presikhaaf.

Het project is in Bouwteamverband uitgewerkt en omvat eveneens de renovatie van 20 woningen, nieuwbouw van 70 appartementen met parkeergarage en de bouw van een studentenhuisvesting welke door andere architecten zijn ontworpen. Het project bestaat uit 12 royale stadwoningen en 10 eengezinswoningen in 2 verschillende beukmaten.

De woningen in de Blauwe Weide verschillen nogal van elkaar, niet alleen in hoogte en opzet, maar ook door de ongelijke gevels. Deze zijn opgebouwd uit baksteen en verschillende puivullingen, met betonnen kruizen en banden als belangrijkste elementen. Door verschillende vlakken, kleuren en diepten en reflecties ontstaat een rijk gedetailleerde gevel met ambachtelijke uitstraling. Hoe verschillend de woningen ook zijn, tezamen geven zij een rustig, samenhangend straatbeeld.

De woningen zijn aangesloten op het stadswarmtenet van NUON-warmte. De stadswarmte levert de ruimteverwarming én warm tapwater in de woningen.