20 woningen Eskopje te Varsseveld

In opdracht van Wonion Varsseveld zijn twee hoekwoningen, tien starterswoningen en acht levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd in de wijk Eskopje te Varsseveld. 12 woningen vallen onder de koopsector en 8 woningen in de huursector. Eskopje is een woonvorm in het groen, op de overgang van het dorp en de natuur.

Het plangebied ligt naast verpleeghuis Den Es en nabij het centrum van Varsseveld. De woningen hebben een eigentijdse architectuur, met kenmerkende kleurstellingen, bijzondere kapvormen en gesegmenteerde gevels, behorende bij het karakteristieke essenlandschap. De uitgangspunten die centraal stonden waren:

  • Duurzaam bouwen
  • Eigentijds en vernieuwend
  • Inpassing in landschappelijke en/of stedenbouwkundige context

De kracht van de uitbreidingswijk Eskopje ligt in deze gekozen stedenbouwkundige opzet, met de uitwerking van het hart van de wijk. Het hart, het pleintje (of ‘omsloten erf’) met de levensloopbestendige woningen, fungeert als kern. De kwaliteit van dit pleintje met deze woningen is dan ook onontbeerlijk voor de kwaliteit van dit hele buurtschap. De levensloopbestendige woningen rond het pleintje hebben als thema, ‘natuurlijk ingetogen’; terughoudendheid in materiaalgebruik en vorm.