Nieuwbouw Lorentz Lyceum Arnhem

De eerste 10 palen werden 10 mei jl. geslagen voor de nieuwbouw van het Lorentz Lyceum op de locatie tussen de Oegstgeeststraat en het treinstation in Arnhem-Zuid.

Na toespraken van de collegevoorzitter van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam, wethouder Hans de Vroome en de rector van het Lorentz Lyceum liepen 10 leerlingen met een grote hamer het bouwterrein op. Zo werden de eerst 10 palen de grond in geslagen en werd daarmee de nieuwbouw feestelijk ingeruild.

Het Lorentz Lyceum is een van de veertien middelbare scholen van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Het is een internationaal georiënteerde school voor tweetalig en Nederlandstalig havo, vwo en gymnasium. Het nieuwe schoolgebouw komt vlakbij de internationale school te staan, die ook onderdeel uitmaakt van het Lorentz Lyceum, waardoor de twee scholen in de nabije toekomst nog intensiever met elkaar kunnen samenwerken.

De school voor mavo, havo en vwo krijgt naast station Arnhem-Zuid en aan de Metamorfosenallee een zichtbare en bereikbare plek. Het gebouw is zo ontworpen dat het ruimte geeft aan het plein en aan de zon, zodat de buitenruimte een aangename verblijfsplek wordt. De sportzalen zijn opgenomen in het gebouwvolume en worden opgetild naar de 1e verdieping zodat op maaiveldniveau geen blinde gevels zijn. Aan alle zijden bevinden zich onderwijsfuncties zodat het gebouw vanaf elk gezichtspunt levendig is. De aula loopt letterlijk van binnen naar buiten door en biedt zicht tot in het hart van de school.

De indeling van en de route in de school is in onze visie een vertaling van de ontwikkeling van de leerling: de leerling wordt geprikkeld door het onderwijs zichtbaar te maken. De gebieden Science, Humanities en Opus bieden ruimte voor focus en samenwerking en het atrium verbindt de gebieden voor vakoverstijgend werken. Overal in het gebouw ben je ‘connected’, met elkaar en met de wereld. De verbeelding van deze ‘connectiviteit’ is door de hele school te vinden, in licht, ruimtelijkheid, doorzicht en grafische prints op de wanden.

Vanaf september 2020 zullen de leerlingen onderwijs volgen op de nieuwe locatie.