16 woningen Europalaan te Winterswijk

Woningcorporatie De Woonplaats (Enschede) heeft in mei 2015 een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven om één marktpartij te selecteren voor het ontwerp, realisatie en onderhoud van 16 grondgebonden levensloopbestendige eengezinswoningen aan de Europalaan te Winterswijk. Via een UAV-gc 2005 contract is het ontwerp, realisatie en het onderhoud voor 25 jaar voor de 16 energieneutrale woningen aan de KlaassenGroep gegund.

Uitgangspunt voor het ontwerp waren de bindende stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteit plan. Hierin stond o.a. een eenduidige kapvorm in de vorm van een lessenaar dak omschreven. Daarnaast bracht het kavel en het minimum aantal woningen van 16, een beukmaatbreedte van 6.90 m en 7.20 m, afwijkende plattegrondindelingen met zich mee. Per rij woningen moesten er minimaal vijf budget neutrale keuzes voor de huurders aangeboden te worden. Deze zijn gevonden in diverse plattegrondindelingen en gevels. Elke bewoner kon zijn eigen keuzes maken en was hierbij niet afhankelijk van de keuzes van de buren.