12 woningen Stokkum

Aan de Eltensestraat in Stokkum worden 6 eengezinswoningen en 6 levensloopbestendige woningen ontwikkeld en gerealiseerd.