Nieuwe woningen Flora 23 nu echt van start

Tekenen overeenkomst

Samen met Woonservice IJsselland is de overeenkomst getekend voor de realisatie van de 1e fase van Flora 23 te Doesburg. In de Betulastraat en de Notenstraat in Doesburg worden vanaf september 24 oudere eengezinswoningen gesloopt. Daar komen 25 grondgebonden woningen voor terug. Dit zijn verschillende types eengezinswoningen en toekomstbestendige woningen met gevarieerde huurprijzen. Kleine en grotere huishoudens kunnen hierin een oplossing vinden.

A++++

De nieuwe woningen zijn natuurlijk gasloos en zodanig gebouwd dat het energieverbruik minimaal is. De zonnepanelen leveren een groot deel van de voor de woning benodigde elektriciteit. Een individuele warmtepomp installatie zorgt voor verwarming en warm water. De ventilatie realiseert een optimaal binnenklimaat en de isolatie zorgt ervoor dat warmte binnen of buiten blijft. Hierdoor blijft de woning ’s winters warm en zomers koel(er). Door al deze maatregelen hebben de woningen een super groen energielabel: A++++!

Circulariteit

Bij de aanbesteding van het project was er ook volop aandacht voor het hergebruik van materialen. Zo worden oude, maar goede, stenen en dakpannen in de nieuwbouw hergebruikt. Woonservice IJsselland gebruikt CV ketels, of onderdelen daarvan, uit de te slopen woningen weer in haar andere huurwoningen. Ook onderdelen van keukens die nog goed zijn worden gedemonteerd en in andere huurwoningen ingezet.

Natuur

In de omgeving en de nieuwe woningen wordt ook rekening gehouden met flora en fauna. In de gevels van de huizen worden voorzieningen voor o.a. dwergvleermuizen en gierzwaluwen verwerkt. De afvoer van regenwater is bovengronds zodat dit schone water weer in de grond kan infiltreren. De tuinen van de nieuwe woningen mogen daarom maar beperkt worden verhard. In de infrastructuur worden groenstroken met struiken en bomen aangebracht. Hierdoor wordt hittestress in de straten en de woonomgeving verminderd.