Kwaliteit en Veiligheid

Werkwijze KlaassenGroep

De werkwijze van de KlaassenGroep wordt gekenmerkt door een procesgerichte aanpak, waarbij zo effectief en efficiënt mogelijk op de wensen van de klant wordt ingespeeld. Vanuit de diverse werkmaatschappijen met haar specifieke kennis en ervaring zijn wij in staat de juiste discipline aan het voorbereidings- en/of uitvoeringstraject toe te voegen, voor werken uit bouwteam, aanbesteding, participaties en samenwerkingsverbanden of ontwikkelingstrajecten.

Kwaliteitszorg en veiligheid

Het leveren van kwaliteit door een planmatige aanpak van bouwen staat bij de KlaassenGroep voorop. De systematische en gestructureerde werkwijze van de KlaassenGroep is ISO gecertificeerd en omvat een gefaseerde, pragmatische aanpak en beslismomenten op cruciale punten in het proces. Met als resultaat een gedetailleerd routeboek voor de succesvolle realisering van uw totale ontwikkel- en/of bouwproject. De kwaliteit van de werkwijze van de KlaassenGroep is middels het NEN-EN-ISO 9001:2015 gewaarborgd. Door te voldoen aan de norm VCA** 2008/5.1 is veiligheid voor de KlaassenGroep geen bijzaak, maar een wezenlijk onderdeel van het bouwproces.