Klantvriendelijke Innovaties

‘Meest Klant- en Innovatiegerichte bouwer van Nederland’

De KlaassenGroep is al jaren actief om het bouwproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit proces, waarbij de klant centraal is gepositioneerd, is gericht op kwaliteit, transparante communicatie, platte organisatiestructuur en klantvriendelijkheid. Wij hechten nadrukkelijk grote waarde aan de mening van de mensen waarvoor wij bouwen. De afgelopen jaren hebben wij een aantal klantvriendelijke innovaties doorgevoerd op het gebied van klantgerichtheid, service en communicatie.

Vereniging Eigen Huis heeft de bouwers in Nederland onlangs uitgedaagd om hun klantvriendelijke innovaties in te sturen. Vele bedrijven hebben hieraan gehoor gegeven en hun innovaties ingezonden.

De KlaassenGroep is, na twee selectierondes, uiteindelijk op een derde plek geeindigd. De derde meest Klant- en Innovatiegerichte bouwer van Nederland! Een titel waar we bijzonder trots op zijn!

Deze procesaanpak, de omgang met de klant en de deskundigheid is door de Stichting Klantgericht Bouwen, een samenwerking tussen Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis, sinds 2004 gecertificeerd met het keurmerk ‘Klantgericht Bouwen”. Sinds dit jaar zijn wij eveneens gecertificeerd met het keurmerk ‘Bouwgarant’.