De rente: ook maatwerk

Variabele rente

Bij een variabele rente schommelt de door u te betalen rente. De bank past de rente steeds aan, dat kan in uw voordeel zijn maar ook in uw nadeel. Bij een variabele rente kunt u altijd vergoedingsvrij aflossen.

Vaste rente

U betaalt gedurende de overeengekomen periode (van 1 tot en met 15 jaar) de bij het verstrekken van de geldlening vastgestelde rente. Bij afloop van de periode krijgt u van de bank een nieuw aanbod voor de rente na de rentewijzigingsdatum.

Rentebedenktijd

U kunt ervoor kiezen om de vaste rente te koppelen aan een rentebedenktijd. Gedurende zo’n rentebedenktijd mag u de rente op elk moment vastzetten.

Repeterend vaste rente

U spreekt met de bank aan het begin een bepaalde rentevastperiode af. De rente wordt daarna iedere keer verlengd met diezelfde rentevastperiode.

Let op de voorwaarden

hoe flexibel wilt u zijn? Mag u vervroegd aflossen en de hypotheek meenemen naar een volgend huis? Is uw hypotheek tussentijds aan te passen? Wat kost dat? Verzekert u zich tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Zulke zaken spelen wellicht niet, maar later misschien wel. Daarom: zonder de voorwaarden van de overeenkomst is uw hypotheekplaatje niet compleet. De algemene voorwaarden die op de hypothecaire financiering van toepassing zijn en de actuele nominale en effectieve rentepercentages die de bank hanteert, zijn verkrijgbaar bij uw hypotheekadviseur.