herstructurering en projectontwikkeling

Ideeën krijgen vorm

Vastgoedontwikkeling is een eerste stap in de realisatie van bouwprojecten. Onze expertise op dit gebied komt tot uiting in de totaalregie die wij voeren in ontwikkelingstrajecten. Wij beschikken over ruime ervaring in grootschalige nieuwbouwprojecten. In uitleggebieden, maar ook op complexe, binnenstedelijke locaties – denk aan oude fabrieken en kantoorgebouwen – die wij herontwikkelden tot meer passende functies als woningbouw, commerciële ruimtes en zorgvoorzieningen.

De KlaassenGroep ontwikkelt al sinds de jaren ‘70. Daarbij hanteren wij een methodiek die, ongeacht schaal en omvang van het project, steeds weer zijn bruikbaarheid in de praktijk bewijst, die u op alle mogelijke manieren helpt uw ideeën vorm te geven. Van grote waarde daarin is onze grondige kennis van ruimtelijke procedures en stedenbouwkundige planinpassing. De combinatie daarvan met kennis van duurzame bouwmethodieken en de markt van commercieel vastgoed en woningbouw levert u meerbouwwaarde.

Kansen grijpen

n de projectontwikkelingsfase is onze focus volledig gericht op het creëren van kansen. In dat traject speelt de KlaassenGroep een (pro-)actieve rol als initiator en als spin in het web. Wij brengen alle benodigde kennis samen, sturen de grondexploitatie aan en geven de plannen vorm samen met de juiste partners. Wij bewaken de planning, controleren de budgetten en managen het volledige proces.