Eerste fase Globe College Utrecht opgeleverd

De eerste fase van de renovatie van het Globe College in Utrecht is opgeleverd aan PCOU Willibrord. Het bestaande gebouw aan de Bontekoelaan (de voormalige Herman Brood Academie) en de lesvleugel met o.a. de techniekopleidingen kunnen hiermee in gebruik worden genomen.

Het college is momenteel volop bezig om de ruimten en lokalen in te richten, zodat vanaf begin april de leerlingen gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe school.

In het najaar start de tweede fase, wanneer het daar nog aanwezige schoolgebouw is ontruimd en gesloopt. De oplevering van de laatste fase is medio 3e kwartaal 2023.

John Schreijer, PCOU Willibrord (rechts) en Martijn van Knijff, KlaassenGroep
AI: LIAG Architecten