Doing business

Inleiding

De bouwsector neemt in hoog tempo afscheid van traditionele waarden. Waar vroeger het bestekontwerp en de laagste bouwsom centraal stond, gaan de gesprekken tussen opdrachtgevers en aannemers steeds vaker over gedelegeerd ontwikkelen, design & build en ‘total cost of ownership’.

Toekomstbestendig

De crisis heeft hard en onbarmhartig huisgehouden in de bouw. Maar de bedrijven die zich door de recessie hebben heengeslagen, zijn gemoderniseerd, afgeslankt, toekomstbestendig en niet zelden de spil in netwerken waarin kennispartners gelijkwaardig en eendrachtig vorm geven aan het ontwerp en de realisering van bouwprojecten.

Kennis en kunde

KlaassenGroep – honderd medewerkers, vestigingen in Dinxperlo en Arnhem – is een van de bedrijven die sterker en wijzer uit de crisis tevoorschijn zijn gekomen en vol overtuiging stappen zetten naar een toekomst waarin niet de laagste prijs, maar het surplus aan kennis en kunde een doorslag gevende factor is.

Dynamische bedrijfstak

Deze uitgave schetst een beeld van KlaassenGroep vanuit de organisatie zelf én van buitenaf. Directie en medewerkers blikken terug, maar vooral vooruit. En opdrachtgevers en toeleveranciers spreken over de samen-werking met het familiebedrijf, dat al sinds het midden van de negentiende eeuw actief is en de vleugel s steeds verder over het land uitslaat. Een inspirerende uitgave over een onder neming in een dynamische bedrijfstak.

U leest de hele brochure door hier te klikken.