164 woningen te Purmerend

In opdracht van Intemaris worden er in een rustige stadswijk in Purmerend 164 nieuwe woningen gerealiseerd. Een park wordt het hart van de nieuwe buurt, de rijwoningen staan om het park gegroepeerd en in het park staat een nieuw appartementengebouw. Er ontstaat zo een autoluwe plattegrond. De grondgebonden woningen zijn er in verschillende soorten, met twee lagen of met een extra terug liggende verdieping. De woningen krijgen verschillende soorten gevels, de stegen achter de huizen worden goed verlicht en veilig ingericht. En parkeren kan in de buurt van de woningen. In het park komen speelplekken voor kinderen. Wherepark moet een wijk worden waar buurtbewoners zich thuis voelen.

Eengezinswoningen

De bouw van de eengezinswoningen start halverwege 2017, op de ‘Driehoek’. Het stuk braakliggend terrein tussen de Mercuriusweg en de Planetenstraat. Als deze woningen klaar zijn, verhuizen de bewoners. Dan start de sloop van de huidige woningen in het ‘Middengebied’ en komen ook hier nieuwe eengezinswoningen voor terug. In het totale plan komen 164 eengezinswoningen terug voor de 150 te slopen woningen.