Sinds 1851
Bij restauratiewerkzaamheden in 1954 aan de St.-Michaels kerk te Suderwick (D) stuitten Johan Klaassen en Herman Roeterink op een inscriptie aan de binnenkant van de steen van de altaarvoet. Hierop was te lezen: ‘Opgemaakt door Hendrik Roeterink en Johan Klaassen Anno 1851’. Dit is ook het jaar van oprichting van de KlaassenGroep. 

In de eerste jaren bestonden de werkzaamheden vooral uit kleine opdrachten van de gemeente Dinxperlo. In 1902 vestigde Johan’s zoon Hendrik Klaassen zich als timmerman en aannemer in Dinxperlo. Klaassen bouwde in die jaren diverse stations- en tramgebouwen, onder meer in Dinxperlo en Lichtenvoorde en het postkantoor te Dinxperlo. Een vast gezegde in die jaren was: ‘Als Klaassen iets in mekaar timmert, geet het nooit meer kapot’.

Tijdens de naoorlogse jaren liftte Klaassen onopvallend mee in de expansieve wederopbouw van Nederland. Na 1972 kwamen de echte grote projecten: de bouw van 53 koopwoningen in Aalten en 22 huurwoningen in Dinxperlo. In deze tijd was Klaassen in vergelijking met andere bedrijven redelijk groot, maar de echte klap werd in de jaren tachtig gemaakt.

Door de stabiele groei is Klaassen een allround bouwbedrijf met de verzorging van alle voorkomende werken in de woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals kantoren, zwembaden, bedrijfshallen, scholen en gemeentehuizen.

De oprichting
De in 1826 geboren Johannes Wilhelmus Klaassen ging op 17-jarige leeftijd bij timmerman Jan Roeterink in de Heurne zowel in de leer als in de kost. In mei 1847 vertrok Johan naar Bocholt (D), waar hij zich verder in het vak bekwaamde. In 1851 keerde hij terug naar zijn ouderhuis aan de Heelweg in Dinxperlo om zelf een timmerwinkel op te zetten. In datzelfde jaar was hij als timmerman betrokken bij werkzaamheden aan de St.-Michaels kerk te Suderwick (D). Dit is ook het jaar van oprichting, want bij een restauratie in 1954 namelijk stuitten Johan Klaassen en Herman Roeterink op een inscriptie aan de binnenkant van de steen van de altaarvoet. Hierop was te lezen: ‘Opgemaakt door Hendrik Roeterink en Johan Klaassen Anno 1851’

 

De eerste jaren
In de jaren die volgden kreeg Johan Klaassen vooral kleine opdrachten van de gemeente Dinxperlo. In 1855 bijvoorbeeld had hij ‘twee schlooten aan de laaden van de schrijftafel op de secretarie’ gemaakt (kosten 60 cent) en het bouwen van een nieuwe houten poort voor de algemene begraafplaats te Dinxperlo in 1862 ter waarde van fl. 14,74.
De echte doorbraak van Klaassen was de gunning van het werk voor het maken van een beschot in de dorpsschool in Dinxperlo. Bij de publieke aanbesteding was timmerman J.W. Klaassen de laagste inschrijver: fl. 155,75.

Timmerbedrijf H.W. Klaassen
In 1902 werd de stichting van het timmerbedrijf H.W. Klaassen te Dinxperlo notarieel vastgelegd. Johan’s zoon Hendrik Klaassen vestigde zich in dat jaar als timmerman en aannemer in Dinxperlo. Hendrik Klaassen bouwde diverse stations- en tramgebouwen, onder meer in Dinxperlo en Lichtenvoorde.

Klaassen bouwde ook diverse publieke gebouwen, zoals het postkantoor te Dinxperlo en diverse villa’s. In deze periode bezocht de derde generatie Klaassen de tekenschool in Dinxperlo. De praktijkopleiding werd door vaklieden gegeven en gecontroleerd door Hendrik Klaassen met zijn leermeesters.

V.O.F. H.W. Klaassen
Op 31 december 1928 werd het timmer- en aannemingsbedrijf als vennootschap onder firma ingebracht in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De drie firmanten waren vader Hendrik en de zoons Willem en Johan. Een dag later trok vader Hendrik zich terug en volgden zijn zoons hem op.

In de jaren dertig was het bedrijf gevestigd aan de Heelweg in Dinxperlo. Een vast gezegde in die jaren was: ‘Als Klaassen iets in mekaar timmert, geet het nooit meer kapot’. In deze periode werd ook veel klantenwerk en uitbreidingen aan boerderijen verricht.

 

Bedrijfsbroschure aanvragen

Voor meer informatie over de KlaassenGroep verwijzen wij u graag naar onze bedrijfsbrochure.