Nieuwe Frisse basisschool in Wageningen

Wageningen
08-12-2017

Frisse school klasse B 

In opdracht van de Woningstichting bouwen wij in bouwteam de nieuwe Ireneschool te Wageningen. De basisschool voldoet grotendeels aan frisse school normering klasse B. Hierdoor ontstaat er een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. 

Frisse scholen zorgen voor: 

·         Besparing op de energie (kostenbesparing), 
·         Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect), 
·         Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen. 


Een gezond binnenmilieu zorgt voor: 

·         Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel, 
·         Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel, 
·         Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.   

De energiezuinige, gezonde, duurzame school levert maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en omgeving. 
De bouw is eind 2018 klaar.

De basisschool van circa 805 m2 bestaat uit zes lokalen. De architect is SVP uit Amersfoort. Aannemer Klaassengroep B.V. start begin januari 2018 met de bouw en eind 2018 kan de nieuwe basisschool in gebruik genomen worden.